Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

V. Konferencja Optoelektroniczna

13-14 Listopad 2019

 Hotel Windsor

Jachranka, Serock

 

 

INFORMACJE REJESTRACJA

V. EDYCJA KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

 

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY

LIST OD ORGANIZATORA


Krzysztof Kluza

Prezes PCO S.A

Szanowni Państwo!

 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością IV Konferencję Optoelektroniczną pt.: Fotonika wiodącą technologią XXI wieku, której głównym organizatorem było PCO S.A. Serdeczne podziękowania kieruję również do współorganizatorów konferencji tj. do: ZP Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.
Serdecznie dziękuję szanownym Prelegentom - przedstawicielom nauki, przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych za podzielenie się szeroką wiedzą, wygłoszenie interesujących i inspirujących wystąpień. Dziękuję za ciekawe dyskusje i wymianę doświadczeń.

 

Jestem przekonany, że ta edycja Konferencji Optoelektronicznej była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń przyczyniając się do rozpowszechniania wiedzy        o zastosowaniach optoelektroniki w codziennym życiu oraz do coraz lepszej współpracy pomiędzy nauką, wojskiem a przemysłem w dziedzinie optoelektroniki.

 

W imieniu Organizatorów Konferencji:

 

dr Krzysztof Kluza

Prezes Zarządu

PCO S.A.

 

 

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

 • PCO S.A.

  PCO S.A.

  PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

  www.pcosa.com.pl

 • Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.

  Inicjatywa UE w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

  PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

 • Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 • Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska - tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty.

  Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

KOMITET HONOROWY

1. Michał Jach - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej

2. dr inż. Ryszard Kardasz

3. dr Krzysztof Kluza - Prezes Zarządu PCO S.A.

4. dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

5. prof. dr hab. Hubert Królikowski - Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji

6. płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT - Rektor - Komendant, Wojskowa Akademia Techniczna

7. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor, Politechnika Warszawska

 

 

KOMITET NAUKOWY

1. dr inż. Mariusz Andrzejczak - z-ca Dyrektora Centrum Innowacji i Wdrożeń MESKO S.A.

2. Monika Bożyk - z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, MON

3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski - Prezes Zarządu Inframet

4. dr Jacek Galas - Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej

5. Krzysztof Gębarski - SMARTTECH sp. z o.o.

6. prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński - Rada Naukowa - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

7. Zbigniew Karkuszewski - Instytut Fotonowy sp. z o.o.

8. Mariusz Krawczak - Dyrektor ds. rozwoju biznesu, PCO S.A.

9. płk. dr. inż. Mariusz Kołodziejczyk - Departament Polityki Zbrojeniowej

10. płk dr. inż. Krzysztof Kopczyński - Dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT

11. dr Robert Kudelski - Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego PGZ S.A.

12. płk Wiesław Kras- Inspektorat Uzbrojenia

13. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska - Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej IMiF, Politechnika Warszawska

14. dr inż. Tomasz Mirosław - specjalista ds. rozwoju biznesu, PCO S.A. - Przewodniczący Komitetu

15. dr Adam Piotrowski - Prezes Zarządu VIGO System S.A.

16. prof. dr hab. inż Ryszard Romaniuk - Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska

17. dr Anna Szkulmowska - Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 13. Fotonika

18. Karol Szyszkiewicz - PCO S.A. - Sekretarz Komitetu

19. Jerzy Wiśnioch - Główny Technolog, PCO S.A.

20. Bogumił Wodyński - Dyrektor Techniczny, PCO S.A.

21. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego

 

 

PARTNER

 

SPONSOR

 

 

PROGRAM

"Fotonika technologią bezpieczeństwa i komfortu"

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:
- Potencjał polskiej fotoniki w systemach obronnych i bezpieczeństwa
- Fotonika w systemach komunikacji oraz wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości
- Systemy sensoryczne— analiza i przetwarzanie obrazów;  analiza wielospektralna
- Fotonika w nawigacji
- Wykorzystanie fotoniki w systemach robotycznych i pojazdach autonomicznych

 

 

 

 Program może ulec zmianom

REJESTRACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT.

Waruniem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

Ważne daty:

- 26.10.2019 - ostateczny termin dokonania płatności oraz rejestracji uczestników
- 13-14.11.2019 - termin konferencji

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

 Koszt udziału w konferencji wynosi:

- 1 500 zł/netto z zakwaterowaniem (do kwoty należy doliczyć 23% VAT);                
- 1 250 zł/netto bez zakwaterowania (do kwoty należy doliczyć 23% VAT).

 

 

Cena obejmuje:

 •  udział w konferencji
 •  zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 •  materiały konferencyjne
 •  pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
 •  udział w uroczystej kolacji
 •  udział w imprezach towarzyszących

 

WYSTAWA:

Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji sprzętu. Koszt wystawy wynosi 1500 zł/netto (do kwoty należy doliczyć 23% VAT).

 

ZAPISY

Zarejestruj się

Za pomocą formularza obok!

 

*
Imię*
*
Nazwisko*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Firma *
*
Adres *
*
Kod pocztowy *
*
Miasto *
*
NIP *
*
Dodatkowe informacje
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
*
Zobacz więcej
PCO S.A. oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych osób zaproszonych na V Konferencję Optoelektroniczną odbywającą się w dniach 13-14 listopada 2019 roku w Hotelu Windsor w Jachrance.
Uczestnictwo w konferencji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poniższych zasadach.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celu organizacji w/w konferencji. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres, pełniona funkcja zawodowa, miejsce pracy, adres email.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie będą profilowane.
Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym czasie.
PCO S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe do Hotelu Windsor wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania zakwaterowania, aprowizacji osób uczestniczących w konferencji jak
i organizacji konferencji i w tym zakresie Hotel Windsor staje się Administratorem danych osobowych uczestników konferencji. Czas udostępnienia – okres trwania konferencji, po zakończeniu której Hotel Windsor w ciągu 7 dni usunie wszelkie istniejące kopie udostępnionych przez PCO S.A. danych osobowych z wszelkich posiadanych nośników.
* pola wymagane

Referaty

 

 
Pliki do pobrania: 

PAKIETY SPONSORSKIE

Oferta dla sponsorów Konferencji Optoelektronicznej, przygotowana przez organizatorów konferencji, umożliwia firmom sponsorującym partycypowanie w wydarzeniu poprzez zakup całościowych pakietów promocyjnych.

PAKIET 1

Pakiet brązowy - 3000 zł/brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej
na stronie Konferencji;
- umieszczenie roll-up'a sponsora na sali konferencyjnej;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
(ulotka konferencyjna, notatka prasowa, wydawnictwo konferencyjne)

 

PAKIET 2

Pakiet srebrny - 5000 zł/brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;
- umieszczenie roll-up’a sponsora na sali konferencyjnej;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
  prasowa, wydawnictwo konferencyjne);
- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora.

 

PAKIET 3

Pakiet złoty - 12000 zł/brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;
- umieszczenie roll-up’a sponsora na wejściu;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
   prasowa, wydawnictwo konferencyjne);
- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora;
- umieszczenie materiałów sponsora w pakietach dla uczestników konferencji;
- możliwość umieszczenia stoiska z wyrobami sponsora i miejsce na ich prezentację podczas
  Konferencji (powierzchnia stoiska nie większa niż 6m2);
- bezpłatne zaproszenie na konferencję przedstawiciela sponsora.

 

 

MATERIAŁY SPONSORÓW

GALERIA

Zobacz galerię zdjęć z konferencji:

IV Konferencja Optoelektroniczna (2018)III Konferencja Optoelektroniczna (2017)


II Konferencja Optoelektroniczna (2016)

I Konferencja Optoelektroniczna (2015)

DOJAZD

LOKALIZACJA

Windsor Hotel

05-140 Serock
Miejscowość : Jachranka
(DANE GPS: ...)

KONTAKT

 

                                            Komitet Organizacyjny

                                tel: 22 515-75-07 /22 381-77-29

konferencja@konferencja.optoelektroniczna.pl